Nepotisme

Nepotisme udøves af en nepotist

Eller hvordan du sikrer dig evig magt over dit afkom

Hvorfor sker det så ofte, at magtfulde personer binder deres familie og venner til sig ved at hjælpe dem med at skaffe sig en indkomst, der ikke nødvendigvis hænger sammen med deres unikke kompetencer?

En mulig forklaring skal måske findes i den kendsgerning, at nepotisten derved undgår den ensomhed, som almindelige lovlydige borgere udsættes for, når de på helt normal vis lader deres børn vokse op som selvstændige mennesker, og en deraf følgende evne til at kunne klare at stå på egne ben som voksne.

Et barn, der lærer at klare sig selv, vil frigøre sig fra sine forældre, medens et barn, der vokser op underlagt nepotistens angst for ensomhed, ofte vil lide af en afhængighed af sin far, som han aldrig rigtig kan slippe ud af, fordi han simpelthen aldrig har fået lov til at lære denne afgørende detalje ved det at være et voksent og selvstændigt individ.

Forældres skæbne, er normalt den, at de efter et antal år, bliver to igen i deres alderdom. Den skæbne udsætter nepotisten i heldigste fald – set med hans øjne – på ubestemt tid.

Ordets oprindelse

Ordet nepotisme  stammer fra det latinske ord, nepos = nevø.

Udtrykket opstod i middelalderen, hvor paver og biskopper – der levede i cølibat og derfor ikke kunne have officielle børn – gjorde det til almindelig praksis at udnævne deres nevøer til ledende poster i kirken.

Flere paver udnævnte således deres nevøer til kardinaler.
Udtrykket bruges især, når magtfulde personer misbruger deres magt til at begunstige nære venner og familie, f.eks. ved udnævnelse til tillidsposter eller ved indgåelse af kontrakter. Og selvfølgelig mere primitivt ved besættelse af vellønnede poster i større virksomheder for næsen af indlysende bedre kvalificerede ansøgere.

Holdninger til nepotisme

Den officielle holdning til nepotisme er, at det er en rigtig skidt ting, men samtidig har mange mennesker svært ved at sige nej, når de får tilbudt en fordel, selvom de ikke har gjort sig fortjent til samme. De kan simpelthen købes.

Moral og etik bliver ord og begreber, som man har en stor teoretisk viden om og taler om ved enhver given lejlighed, men ordene bunder ikke i en rodfæstet holdning hos nepotisten eller hans ofre. Der er tale om meninger tømt for holdninger.

De holdninger, som naturligvis ville afholde begge parter fra at acceptere de åbenlyse uretfærdigheder, som parterne ved fuld bevidsthed udmærket er klar over er forkerte. Men man dækker sig ind under sin egen subkulturs normer, der siger, at det er ok, så længe det ikke bliver opdaget.

Rip, Rap og Rup-effekten

En aflægger af den traditionelle nepotisme, kaldes for Rip, Rap og Rup-effekten, opkaldt efter de 3 kendte nevøer til Anders And. Det betyder, at man favoriserer folk, der ligner én selv, fx i køn eller værdisæt.

Udtrykket bruges tit til at beskrive især mandlige lederes påståede tendens til at foretrække mandlige ansøgere i ansættelsessituationer.

Denne tendens er nu fuldt adopteret af kvinderne, der igennem mange år har “netværket”, som det hedder, for at bringe deres eget i køn i favorable positioner både politisk og i ledende stillinger inden for især det offentlige.

Nepotisme i Danmark

I Danmark er det ikke så udbredt i dag, som det har været før i tiden, selv om der stadig jævnligt sker afsløringer af uvæsenet.

En af årsagerne til, at vi ikke har så meget nepotisme i Danmark, tilskrives ofte den myte, at Danmark er et af verdens mindst korrupte lande. Om det er sandt eller falsk, kan man ikke rigtig vide, idet emnet selvfølgelig har er enormt “mørketal”, da nepotisterne ikke skilter med deres virke.

Måske skyldes den ringe forekomst, at vi simpelthen bare er mindre korrupte/nepotistiske end andre lande. Det har man lov at håbe på.

En anden forklaring kunne tænkes at være, at vi, som et af verdens ældste demokratier, er blevet langt bedre og mere raffinerede udi kunsten at skjule denne type kriminalitet.

Hvordan kan det stoppes?

For det første skal man gøre sig helt  klart, at det er meget svært at komme til livs, da de involverede parter på begge sider desværre profiterer af forbrydelsen.

I 1993 stiftedes Transparency International med det erklærede formål at bekæmpe: Korruption, nepotisme, magtmisbrug og bestikkelse.

Transparency International blev stiftet af Peter Eigen, en tysk jurist, som gennem sit arbejde som direktør for Verdensbanken havde oplevet, hvordan korruption forhindrede hans arbejde med udviklingsprojekter Afrika.

Whistleblowers

Der er i de seneste år opstået såkaldte whistleblower-ordninger, hvor man anomymt kan fortælle om tilfælde af “urent trav”.

En af de mere prominente af slagsen er nok WikiLeaks, men i dag er det så småt ved at blive helt normalt, at også større offentlige og private virksomheder opretter whistleblower-kontorer for på den måde at bekæmpe fænomenet og i bedste fald forhåbentlig kan afskrække nepotisterne fra at udøve deres gerninger.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/workhouse.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply